Rzutem na taśmę udało nam się zwiedzić wystawę „Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury” w BWA w Tarnowie.
Dotarliśmy tam w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców przez Kulturhauz z Torunia we współpracy z Festiwalem Architekury i Wzornictwa TORMIAR.
Wystawa według założenia miała prezentować przede wszystkim ceramikę architektoniczną tworzoną w spółdzielni „Kamionka” działającej we wsi Łysa Góra, ale objęła swoim zasięgiem także inne aspekty jej działalności.
Łysogórska ceramika w architekturze po raz pierwszy została wykorzystana w 1952 r., kiedy 12000 malowanie ręcznie kafelków ozdobiło ściany barów warszawskiego MDM’u.
W 1960 r. w „Kamionce” rozpoczęto produkcję płyt okładzinowych. Zaprezentowano je na wystawie „Ceramiczny eksperyment”, otwartej 6 maja 1960 r. na dziedzińcu Pałacu pod Blachą w Warszawie. Twórcami ceramicznych dzieł byli Bolesław Książek, Krzysztof Henisz i Zygmunt Madejski. Wystawa miała pokazać możliwości dekoracyjne ceramiki w architekturze. W latach 60. wykonywano około 6000m2 płyt rocznie.
Szerzej o samej fabryce i jej produktach napiszemy niebawem.

Wystawa „Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury”
27.06-23.08.2015 r.
BWA w Tarnowie

Kuratorki
Barbara Bułdys / Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Bożena Kostuch / Muzeum Narodowe w Krakowie

Oprawa graficzna: Magdalena Burdzyńska
Współpraca: Jerzy Sacha, Marcin Sacha