W ramach dzielenia się z Wami naszymi zbiorami udostępniamy dzisiaj prospekt „Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań”.
Folder został opracowany przez Biuro „Opinia” na zlecenie Centrali Handlu Meblami.

 

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 1

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 2

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 3

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 4

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 5

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 6

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 7

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 8

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 9

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 10

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 11

Meble segmentowe do nowoczesnych mieszkań - str. 12